Description

Гэты падарунак можа быць актываваны толькі ў гэтых краінах: Рэспубліка Беларусь
Працэс такі: Атрымліваеце паведамленне пра перамогу, дадаю ў сябры, купляецца за цэнты ($) і дасылаю.
Гiфт для папаўнення калекцыі. Музыка для тупацення нагой.

Этот подарок может быть активирован только в этих странах: Республика Беларусь
Процесс такой: Вы выигрываете, добавляю в друзья, покупаю за центы ($) и присылаю.
Гифт для пополнения коллекции. Музыка для притопывания ногой.

This gift can be activated only in these countries: Belarus
The process: you win, add to friends, buy ($) and send.
The gift for replenishing the collection. Music for stomping by foot.

ROSTANY - Спартанцы

You do not have permission to comment on giveaways.